Odpowiedzialność i ubezpieczenie

Warunki Świadczenia Usług przez CF&S Poland Sp. z o.o.


Dla naszych usług spedycyjnych mają zastosowanie Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS 2010) opracowane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki.Usługi transportu drogowego realizowane są zgodnie z przepisami Konwencji CMR (transport międzynarodowy) i zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Przewozowego (transport krajowy). W żadnym przypadku nasza odpowiedzialność wobec Klienta nie przekracza wartości SDR 8,33 za kilogram wagi brutto uszkodzonego bądź utraconego towaru.


Polisa Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora i Przewoźnika 2021