Miejsce, w którym spotykają się północno-wschodnia i południowo-wschodnia Europa

25.2.2020

Zarząd Grupy CF&S spotkał się z klientami oraz partnerami biznesowymi na południu Polski na Śląsku aby promować multimodalne rozwiązania w transporcie na kierunkach Europa- kraje CIS/Mongolia z wykorzystaniem terminala w Brześciu jako platforma umożliwiająca łączenie różnych rodzajów transportów. Dzięki szerokiej sieci połączeń kolejowych z wykorzystaniem także własnego taboru, Grupa CF&S dostarczy kompleksowe rozwiązania transportowe door-door w opcji intermodalnej, kolei konwencjonalnej i także z wykorzystaniem serwisu przeładunku na terminalu w Brześciu na wagony platformy lub kryte na kierunkach do głębokiej Europy Wsch./krajów CIS/Mongolii czy Azji.


Euroterminal w Sławkowie, wizytowany przez Zarząd Grupy CF&S, jest najdalej na Zachód Europy punktem z bezpośrednim dostępem do szerokiego toru , który z pewnością może pełnić istotną rolę dla bezpośrednich połączeń transportowych nie tylko pomiędzy Polską, ale także płd. oraz płd.-wsch. częścią Europy. Ostatnio otwarte bezpośrednie połączenia kontenerowe z Chin mogą zwiększyć liczbę oferowanych połączeń i usług dając klientom optymalne rozwiązania transportowe.