Nowy kod BIC do płatności dla CF&S Poland Sp. z o.o

15.10.2019

Nowy kod BIC (adres SWIFT) PPABPLPKXXX do płatności dla CF&S Poland Sp. z o.o na konta w banku BNP Paribas Polska S.A.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 listopada 2019 roku kod BIC (adres SWIFT) RCBWPLPWXXX naszego Banku BNP Paribas Polska S.A. zostanie wyłączony w bazie SWIFT i innych bazach danych wykorzystywanych przez banki na świecie oraz zostanie zastąpiony docelowym kodem PPABPLPKXXX


W związku z tym prosimy wszystkich naszych kontrahentów przekazujących na nasze rachunki bankowe w BNP Paribas Polska S.A. płatności zagraniczne oraz walutowe płatności krajowe o podawanie docelowego kodu BIC (adresu SWIFT) PPABPLPKXXX w składanych zleceniach.


Informujemy ponadto, że stosowanie docelowego kodu BIC (adresu SWIFT) PPABPLPKXXX do rozliczeń Państwa płatności jest możliwe już teraz – wszystkie płatności otrzymane przez nasz Bank na ten kod BIC zostaną właściwe rozliczone.


Numery naszych kont w banku BNP Paribas Poland Sp. z o.o. pozostaja bez zmian.