Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA)

21.01.2019

Z przyjemnością informujemy, że CF&S Estonia AS, Ahtri 12, 10151 Tallinn - wyłączny udziałowiec CF&S Poland Sp. z o.o. uzyskała 18.12.2018 r. na okres 3 lat od Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA) certyfikat zgodności systemu Zarządzania Jakoscią wg normy ISO 9001:2015 na następujące usługi:


• Spedycja i logistyka transportu kontenerowego, drogowego, lotniczego i kolejowego,
• Usługi agencyjne i czartery statków,

• Magazynowanie i obsługa terminalowa,

• Skład celny

• Kompleksowa obsługa celna


CF&S Poland Sp. z o.o. pomimo, że działa na rynku T&L dopiero od połowy 2018 r. prowadzi swój biznes w obszarze Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami wyznaczonymi przez jej głównego udziałowca, wewnętrznymi standardami Grupy oraz międzynarodowymi standardami.


Link to Certyfikatu ISO 9001:2015