Polisę Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora i Przewoźnika 2019

02.01.2019

W załączniku przedstawiamy naszą polisę Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora i Przewoźnika na rok 2019.


Nowością jest to, że nasze nowe ubezpieczenie pokrywa również drogowe transporty kabotażowe według krajowych przepisów i tak dla Niemiec granica odpowiedzialności jest zwiększona z 8,33 SDR/kg do 40,00 SDR/kg.