Ważna informacja dla naszych wszystkich Dostawców

24.10.2018

Szanowny Dostawco CF&S Poland Sp.z o.o.


Uprzejmie informujemy, że:


• Wszystkie faktury naszych Dostawców za usługi wykonane na zlecenie CF&S Poland powinny być wysłane wyłącznie w formie E-faktur w formacie PDF i drogą elektroniczną na adres e-mail:


invoices@cfs.pl


• Do transakcji w walucie PLN i EURO używamy dwóch różnych rachunków bankowych.


• Do kalkulacji terminu płatności faktur naszych dostawców przyjmujemy zawsze pierwszy dzień roboczy następujący po dniu otrzymania na w/w adres mailowy prawidłowej i kompletnej E-faktury w formacie PDF.


• Prawidłowe E-faktury za usługi transportowe muszą zawsze zawierać numer naszego zlecenia i mieć załączony czytelny skan oryginalnego dowodu potwierdzającego dostawę (CMR, krajowy list przewozowy) potwierdzony przez odbiorcę towaru oraz innych dokumentów uzgodnionych w naszym zleceniu, w formacie PDF.


Wartość faktur wystawianych w PLN za usługi wycenione w EUR powinna być zawsze wyliczana wg średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, w przypadku usług transportowych jest to dzień dostarczenia towaru do odbiorcy.


• Ten e-mail, w tym załączniki, może zawierać poufne i / lub zastrzeżone informacje i może być używany wyłącznie przez osobę lub podmiot, do którego jest adresowany. Jeśli czytelnik tego e-maila nie jest zamierzonym odbiorcą lub jego upoważnionym agentem, czytelnik zostaje niniejszym powiadomiony, że jakiekolwiek rozpowszechnianie lub kopiowanie tej wiadomości e-mail jest zabronione. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość e-mail przez pomyłkę, powiadom o tym nadawcę, odpowiadając na tę wiadomość i natychmiast usuń tę wiadomość e-mail.