Warunki Świadczenia Usług przez CFS Poland Sp. z o.o.

18.10.2018

Dla naszych usług spedycyjnych mają zastosowanie Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS 2010) opracowane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki.


Usługi transportu drogowego realizowane są zgodnie z przepisami Konwencji CMR (transport międzynarodowy) i zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Przewozowego (transport krajowy). W żadnym przypadku nasza odpowiedzialność wobec Klienta nie przekracza wartości SDR 8,33 za kilogram wagi brutto uszkodzonego bądź utraconego towaru.