Zawiadomienie o zmianie siedziby Spółki

03.08.2018

Zawiadomienie o zmianie siedziby Spółki


Dnia 03.08.2018 adres siedziby CF&S Poland Sp. z o.o. został zmieniony na:


Piękna 24/26A, 00-549 Warsaw, Poland


Prosimy o powiadomienie wszystkich, kogo to dotyczy.